Zámek Petrovice

A přilehlé statky.

Restituční spory mohou za spoustu zchátralých budov v celé zemi. V Praze je toho důkazem zámek v Petrovicích. Na místě původní tvrze ze 13. století byl po roce 1716 Františkem Paceli postaven barokní zámek.

V letech 1927–1929 nechal Zdeněk Danner zámek na své náklady zrekonstruovat a přibyla i tato terasa.

A nyní už nádvoří zámku.

Současná majitelka, která areál získala po dlouhých restitučních sporech „zpět“, se zámkem ani přilehlými budovami nic nedělá. Bylo jí uděleno i několik pokut. Havarijní stav přetrvává a stát uvažuje o vyvlastnění nemovitostí. Největším paradoxem přitom je, že než byl zámek připsán současné majitelce, měla ho získat jiná vzdálená dědička, která dokonce začala s přípravou rekonstrukce. Týden před jejím zahájením ale ústavní soud zrušil rozsudek soudu městského ohledně převodu nemovitosti.

Za války tu sídlilo i gestapo, dnes tu najdeme už jen znečištění po bezdomovcích

Na dalším nádvoří nalezneme staré hospodářské usedlosti. V některé z nich měl kdysi kanceláře orgán Státní statky hl. města Prahy.

Z některých staveb jsou patrné už jen obvodové zdi.

Jiné jsou zas pohlceny okolní divokou přírodou.

Zbytky chlívků.

Pohled škvírkou ve zdi.

Věžička hlavní brány, která je dnes již zakrytá, aby nebylo vidět, co se uvnitř nachází.

Ačkoliv se areálem nic neděje, úplně prázdno tu není.

Posledních pár pohledů, které uvidíte pohledem z turistické trasy, vedoucí k Miličovskému lesu.