Podzemní nemocnice KO 17

_DSC2889

Dříve utajovaný kryt…

…do dnešní doby ale stále funkční nemocnice, která je schopná zprovoznění do 60ti minut.

Výstavba třípatrového stálého, tlakově odolného objektu, byla zahájena na konci roku 1952, v reakci na začínající studenou válku. Konstrukce objektu je tvořena z monolitického železobetonu. Podzemní objekt má celkovou plochu 1 243 metrů čtverečních, z toho 915m tvoří plocha pro ukrytí a 164m technologie. Jednalo se o kryt 4. třídy odolnosti. Měl by tedy odolat tlakové vlně s přetlakem v čele vlny 0,1MPa. Zdi krytu jsou tvořeny 75cm silným železobetonem. Nad stropem objektu bychom nalezli ještě 3,5 metrovou vrstvu písku, štěrku a zeminy. Nad tímto zásypem se nachází 75cm silná železobetonová tzv. Rozprasková deska, která měla v případě útoku konvenčními zbraněmi (bombardování) zachytit otřesy a tím ochránit skelet krytu. Pro úplnost dodejme, že objekt nebyl konstruován na to, aby vydržel přímý zásah jadernou zbraní.
Objekt byl dokončen v prosinci roku 1961 a dostal označení KO 17. Jeho výstavba stála 11 532 920Kčs. Kryt až do roku 1990 spadal do kategorie „Přísně tajné“. Celý areál, včetně krytu, leží mimo zátopovou oblast Vltavy. Poloha objektu je ve svahu kopce, jehož údolím protéká Kunratický potok.

(zdroj textu: www.fortifikace.cz)

_DSC2891_DSC2896-2_DSC2900-2_DSC2904-2_DSC2955-2_DSC2928_DSC2911-2_DSC2991

Lůžková oddělení jsou rozdělena dle náročnosti zdravotního úkonu._DSC2923-2_DSC2917-2_DSC2936-2_DSC2942-2_DSC2945-2_DSC2950-2_DSC2994_DSC2999_DSC2958-2_DSC2965-2_DSC2974-2

Nalezneme tu i dětské oddělení._DSC2979-2_DSC2983-2_DSC3003_DSC3068_DSC3017_DSC3019_DSC3023_DSC3026_DSC3071_DSC3033

Ještě pár prostorů, které se návštěvníkům „neukazují“.

_DSC3005_DSC3006_DSC3013_DSC3041_DSC3043_DSC3048_DSC3050_DSC3053_DSC3057_DSC3059_DSC3070_DSC3060

Venku si můžete všimnout jasných prvků, že kopec v areálu Thomayerovy nemocnice není jen přírodním terénem.
_DSC3077_DSC3080_DSC3097_DSC3101_DSC3107_DSC3117