Mazutka

Někdejší mazutová výtopna

Mazutová kotelna byla stavěna v rámci experimentálního sídliště Invalidovna. Ještě v roce 1963 stály na pozemku objekty Ústředních skladů nábytku, garáže a kůlny na uhlí nebo dříví. Od rozhodnutí o stavbě (1964) až do ukončení jejího provozu (krátce po roce 2000) byla výtopna několikrát přestavována a inovována.

Od roku 2017 byla stavba jako nepotřebná prodána developerské firmě, která rovnou zažádala o povolení demolice. Různá občanská sdružení se domáhala u ministerstva kultury o prohlášení výtopny památkou. Návrh byl v březnu 2018 zamítnut a téměř ihned poté začala demolice.

Fotografie z 28. března 2018 demonstrují zahájení demolice. Je to určitě škoda, že tato ojedinělá stavba zanikla. Všude po Praze i v jiných městech nalezneme hranaté kotelny postavené jako přes kopírák, ale odnesla to Mazutka, stojící na lukrativním pozemku. Celé to ukazuje na to, že sídliště Invalidovna se pomalu přeměňuje a s technickými nebo industriálními objekty se v něm už nepočítá.