PRAŽSKÉ PERIFÉRIE III.

Výhled z Kozích hřbetů

V tomto díle se podíváme na okrajová přírodní místa našeho města, tentokrát kolem Suchdola, Únětic, Lysolají a Horoměřic.

Zatímco první díl byl ve znamení elektrického vedení a dalších rozvodových sloupů, druhý byl plný skal a rybníků. Tomuto pokračování dominují letadla, která se díky blízké poloze letiště tak nějak zjevovala před objektivem. Fotky vznikly převážně v loňském podzimu (2021). Původně měla být jejich součástí i rokle Housle, které jsem se ale už rozhodl dát samostatný příspěvek.


Přiznám se, že na tato severozápadně položená místa jsem se vydal poprvé a byla pro mě zcela nová, nepoznaná, byť jsou turisticky známá.

Výhled z Kozích hřbetů

Prvním byl skalnatý hřeben dlouhý přibližně 800 m nesoucí jméno Kozí hřbety. Nachází se na okraji územní části Praha-Suchdol a je ze dvou stran lemován potoky. Z té severozápadní ho lemuje Horoměřický a ze severní strany potok Únětický.

Výhled z Kozích hřbetů
Výhled z Kozích hřbetů s letadlem
Výhled z Kozích hřbetů na Únětice
Podzimní výhled z Kozích hřbetů na Holý vrch

Pohled k Holému vrchu, ke kterému se dostaneme později.

Podzimní výhled z Kozích hřbetů na Holý vrch
Podzimní výhled z Kozích hřbetů na Únětice
Podzimní výhled z Kozích hřbetů

Chladný a mlhavý východ slunce z téhož místa.

Ranní výhled z Kozích hřbetů na Suchdol
Ranní výhled z Kozích hřbetů na Suchdol

Na tomto pásu buližníkových skalních výběžků (druh usazené křemité horniny pocházející ze starohor) byl v roce 1928 učiněn náhodný, ale zato unikátní archeologický nález. Skupina dělníků zde nalezla pod velkým balvanem šest bronzových dýk uložených společně s dalším příslušenstvím. Dodnes se „poklad“ řadí mezi nejvýznamnější nálezy starší doby bronzové ve střední Evropě.

Ranní výhled z Kozích hřbetů na Únětice
Ranní výhled z Kozích hřbetů na Suchdol

Pohled přes Suchdol až do Bohnic.

Ranní výhled z Kozích hřbetů na Bohnice
Ranní výhled z Kozích hřbetů na směr Žižkov

V pozadí vlevo je čitelná vodárenská věž a vpravo kostel sv. Václava.

Ranní výhled z Kozích hřbetů na Bohnice přes Suchdol

Následuje zprava ranní sportovec.

Ranní výhled z Kozích hřbetů
Ranní výhled z Kozích hřbetů na Suchdol
Ranní výhled z Kozích hřbetů na Suchdol a Bohnice s elektrickým vedením

Trocha elektrického vedení v okolí.

Ranní výhled z Kozích hřbetů na Suchdol a Bohnice s elektrickým vedením
Ranní výhled z Kozích hřbetů na Suchdol a Bohnice s elektrickým vedením

Přesun k jižnímu okraji Přední Kopaniny, kde se nachází (pro mě do té doby také neprobádaný) opukový lom. Z opuky zde těžené byla postavena rotunda sv. Máří Magdaleny právě v obci Přední Kopanina, a to ve 12. století.


Další doložené použití zlaté opuky z tohoto lomu je až z roku 1863, při výrobě oltáře pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Dále při rekonstrukci chrámu sv. Víta v letech 1868–1873.

Opukový lom u Přední Kopaniny
Opukový lom u Přední Kopaniny
Opukový lom u Přední Kopaniny

Aktuálně je zde těžba pozastavena, vytěžená opuka se však dodnes používá při rekonstrukcích pražských památek.

Opukový lom u Přední Kopaniny

Pohled opačným směrem od Přední Kopaniny.

u Přední Kopaniny

Trocha letošní podzimní rzi, slunce a většího kontrastu z okolí přírodní památky Zlatnice, nacházející se v Šáreckém údolí. Logicky se nabízí do tohoto příspěvku zahrnout i celou Šárku, to ale vidím spíš na samostatný příspěvek. Přece jen to nebude o pár fotkách.

Podzimní les v Šáreckém údolí
Podzimní les v Šáreckém údolí
Podzimní les v Šáreckém údolí
Podzimní les v Šáreckém údolí

A zpátky tam, kde jsme začali. Ale tentokrát na druhou stranu Únětického potoka, na Holý vrch s Alšovou vyhlídkou.

Podzimní Alšova vyhlídka

Pohled na Únětice.

Podzimní Alšova vyhlídka směr Únětice
Podzimní Alšova vyhlídka

Krásná a klidná vyhlídka zasazená do příjemného prostředí. Nedivím se, že sem v minulosti chodil čerpat inspiraci právě Mikoláš Aleš, po kterém nese jméno. Stejně jako Kozí hřbety jde geologicky o buližníkový vrch.

Podzimní Alšova vyhlídka
Podzimní Alšova vyhlídka
Podzimní Alšova vyhlídka s letadlem
Podzimní Alšova vyhlídka
Podzimní Alšova vyhlídka

„Mizející klid“ kousek za Horoměřicemi.

Praha západ Horoměřice, mizející krajina

Bagry si tu již připravují půdu pro novou výstavbu.

Praha západ Horoměřice, mizející krajina

Neodolal jsem a začátkem letošní zimy jsem se vypravil ještě na skalnatý vrch nad takzvaným Spáleným mlýnem, odkud jsem měl možnost dohlédnout na místa popsaná výše.

Vyhlídka nad Spáleným mlýnem, Praha-Suchdol
Vyhlídka nad Spáleným mlýnem, Praha-Suchdol
Vyhlídka nad Spáleným mlýnem, Praha-Suchdol
Vyhlídka nad Spáleným mlýnem, Praha-Suchdol

Spálený mlýn byl jedním z mnoha mlýnů při Únětickým potoce. Krátce po jeho výstavbě (konec 18. století) vyhořel. Po obnovení vyhořel znovu. V polovině 19. století byl předělán v továrnu na mýdlo, pražírnu ječmene a pekárnu.

Vyhlídka nad Spáleným mlýnem, Praha-Suchdol

Neodolal jsem podruhé a nedávno se vypravil ještě „nad“ Alšovu vyhlídku do okolí bývalého Pravěkého pohřebiště Únětice.

V roce 1878 tu Čeněk Ryzner (český lékař a archeolog) objevil pohřebiště ze starší doby bronzové. Jeho nález čítal 27 totožných hrobů. Jen o 100 metrů vedle jich později nalezl dalších 29. Díky objevu tohoto rozsáhlého pohřebiště a dalších nálezů v blízkosti Únětic nazýváme celou archeologickou kulturu tehdy sídlící ve velké části střední Evropy Únětickou.

Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice
Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice
Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice
Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice
Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice

Tohle ráno mi dělali společnost ještě tito tvorové, u kterých jsem se musel chvíli zastavit. Většinou na mě zvířata reagují ne zrovna přátelsky, ale dnes tomu bylo jinak a užili jsme si chvíli vzájemného respektu a obdivu. Obdiv byl samozřejmě z mé strany, nedělám si iluze – já pro ně byl jen další čumil s foťákem.

Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice, koně
Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice, koně
Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice, koně
Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice, koně
Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice, koně

A jelikož to je na Alšovu vyhlídku, co by kamenem dohodil, aniž bych musel šplhat do kopce jako při poslední návštěvě, vydal jsem se na ni ještě jednou.

Alšova vyhlídka v zimě se sněhem
Alšova vyhlídka v zimě se sněhem

Pohled na opačnou stranu.

Alšova vyhlídka v zimě se sněhem, pohled směrem k Praze

Tahle fotka s letadlem je takové loňské déjà vu, jen ubylo listí na stromech a přibyl sníh na zemi.

Alšova vyhlídka v zimě se sněhem
Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice

Tyhle periferie pro mě byly příjemným překvapením jaká že místa jsem to do té doby zanedbával. Myslel jsem si, že blízké okolí města mám zmapované a místa pro nasávání klidu a krásy přírody mám vyčerpané, ale mýlil jsem se.

Okolí Pravěkého pohřebiště Únětice

Tohle je pro tebe brácho a koukej se už vzbudit, máme před sebou ještě dost míst kam se podívat.