Holešovický a Libeňský přístav II.

Zátoky libeňského a holešovického přístavu

Libeňský přístav byl vybudován v Libni v Praze v letech 1893–1896. Holešovický byl stavěn již o rok dříve. Nejprve jako ochranný a zimní a později po roce 1896 byl upraven na přístav obchodní.

V konkurenci protilehlého přístavu holešovického však význam libeňského postupně upadal. Roku 1924 přístav zakoupila Vltavsko-labská společnost a zřídila zde opravnu lodí. Později rozšířila činnost i na stavbu nových plavidel. V 90. letech byly loděnice zrušeny. Roku 2005 byl dokončen systém protipovodňové ochrany přístavu. V okolí nyní probíhá, stejně jako v případě holešovického přístavu, výstavba bytů a komerčních budov. Holešovická strana přestala sloužit lodní dopravě roku 2005 a zmizely i koleje nákladového nádraží.

Dnes je plocha využívána ke skladování a pronájmu nebytových prostor a hausbótů. (předloha k textu: Wikipedia)

Nyní se podíváme do útrob jeřábu.