Nádraží Praha-Modřany

…další ze zanikajících pražských nádraží…

Nádraží bylo hlavovou stanicí původní tratě z Vršovic do Modřan, která byla za modřanským nádražím zaústěna do cukrovaru. Po uvedení do provozu v roce 1882 mělo nádraží tři koleje a původní nádražní budova byla jednopatrová, podobná budově nádraží Praha-Braník. Do nádraží bylo zaústěno 10 vlečných tratí z nově vznikajících podniků, včetně jedné úzkorozchodné.

V roce 1991 při překládání traťového úseku k Braníku kvůli stavbě tramvajové trati do Modřan, bylo nádraží rekonstruováno a rozšířeno na osm kolejí. Původní nádražní budova byla nahrazena novou, třípatrovou. V roce 1995 přestalo být nádraží využíváno k osobní dopravě a bylo nahrazeno přilehlými zastávkami Praha-Modřany zastávka a nově vystavěnou Praha-Komořany mezi Modřany a Zbraslaví. (zdroj:Wikipedia)

Areál je dnes vedený jako nákladní nádraží a překladiště. Z následujících fotografií je ale jasné, že ani tento účel již splňovat nemůže. Nákladních vagónů je tu odstavených spousty, avšak jsou již plné všemožného odpadu a nejsem si jistý jejich funkčností v budoucnu.

Přechod přes jednotlivá nástupiště.

Vlaky tudy dnes už jen projíždí.

V tuto chvíli ve mě mírně hrklo.

Komín jako jediný pozůstatek po bývalém cukrovaru.