Plicní klinika

Dlouhá léta statek benediktinského kláštera na Břevnově

Zámek na pražském Veleslavíně se zapsal do povědomí za pruského obléhání Prahy, kdy zde pobýval král Fridrich II. Od počátku 20. století sloužil zdravotnickým účelům, bylo zde plicní sanatorium, které bylo však pro židovský původ majitelů zrušeno za druhé světové války.

Po znárodnění zámku komunisty v 50. letech zde dlouho sídlila pneumologická klinika. Ta se později přestěhovala do fakultní nemocnice v Motole a v zámecké kulturní památce dnes sídlí soukromé zdravotnické středisko. Další zdravotnické objekty v areálu původního statku jsou již nevyužité.