Bývalá továrna v Branické skále

Nedokončená nacistická podzemní továrna Bronzit

Za války byly do skály vyraženy tři chodby, které byly propojeny bočními průchody pro servisní obsluhu. Zvenčí byly štoly uzavřeny ocelovými vraty a několik metrů od nich byl vytvořen krycí násep. Ten je na místě patrný dodnes. Vrata jsou již zasypaná a nacházejí se tu jen vstupy s otvory pro netopýry. Továrna nestihla být uvedena do provozu (jako většina podzemních válečných prostorů na území Prahy) a po válce našly prostory uplatnění pro nedalekou branickou ledárnu, která chodby využívala jako sklad.

Že se jednalo o nedokončenou továrnu, dnes připomínají zbytky po úzkorozchodné drážce (600mm), které jsou nejvíce patrné v nejdelší chodbě, která je těsně před koncem zavalená. Dále několik závěsů pro elektroinstalaci. Chodby byly několikrát kvůli bezpečnosti zazděny, což v návštěvnících očividně jen vzbuzovalo ještě větší zvědavost, a tak jsou na všech místech zábrany probourány. A nejen na průchozích místech jsou patrné pokusy o probourání se kamkoliv, s vidinou objevit třeba skrytý nacistický poklad.

Zavalená část nejdelší chodby.
Na jejím konci se nachází nejzachovalejší část kolejiště.