Toulky Kanály III.


Podzemní část Radlického potoka

Ještě když byl potok v Radlicích vodním tokem, byl tímto podzemím směrován pod okolní zástavbu a následně ústil zpět do venkovního koryta. Dnes toto umělé koryto slouží už jen k odlehčení kanalizace.