NEDOSTAVĚNÉ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM TC4

II.

V roce 2016 jsem zveřejňoval už jeden příspěvek o tomto místě. Chybně jsem stavbu nazýval krytem namísto technologického centra pro ochranný systém metra, v tomto případě v úsecích II.B Florenc – Českomoravská a IV.B Českomoravská – Černý Most. 

Pojďme se nyní podívat do prostor, na které jsme v prvním příspěvku koukali jen shora.

Při vstupu do této části vám všude přítomní holubi svým vrkáním dávají jasně najevo, že jste tu nezvaný host.

Výstavba TC4 započala v roce 1986, stejně jako stavba samotné stanice Palmovka. Od roku 1998 se Česká republika rozhodla na výstavbu nepřispívat a stavba byla zastavena úplně. V roce 2007 byl projekt definitivně odepsán a na místě už žádné další stavební úpravy neprobíhaly. Dnes patří pozemky Dopravnímu podniku a co se stavbou bude dál není pořád jasné. Pro ochranný systém obyvatel to znamená, že v případě nutnosti tunely mezi Palmovkou a Hloubětínem jako úkryt sloužit nemohou

Místností je tu požehnaně a můžeme si tak udělat představu o velikosti takovýchto podzemních objektů.

Ochranný systém metra je komplex prostor a zařízení ve stanicích a tunelech metra i mimo ně, který slouží k ukrytí a evakuaci obyvatel Prahy při mimořádných událostech. Technologická centra tato místa zásobují vodou, energií a zajišťují filtraci a větrání prostorů.

No a kudy je to celé vlastně spojené s metrem?

Všudypřítomná vlhkost a průvan ze vzdáleně projíždějících souprav metra má na svědomí krápníkovou výzdobu, která tomuto místu dává o to větší atmosféru.

Po světlech na zpáteční cestě.

Poslední ohlédnutí do tunelu a jde se šlapat schody nahoru.