Zapomenutý hřbitov ve Stromovce

Bubenečský hřbitov Na Skalce

Hřbitov, který lemuje z jedné strany Královská obora a z další zaniklé zahradnictví, vznikl v roce 1802 z důvodu nedostatečné kapacity okolních hřbitovů v Bubenči i Bubnech.

Svému účelu sloužil do roku 1892, zcela zrušen byl až v roce 1937 a za druhé světové války byl značně zdevastován.

Dnes jeho existenci připomíná už jen hřbitovní zeď a několik starých náhrobků.

V těsné blízkosti hřbitova se nachází již zmíněné zaniklé zahradnictví. Původní účel plnilo jako pěstební zázemí obory. Po roce 1989 bylo zahradnictví opuštěno a od té doby postupně zarůstá akátovým náletem. Skleníky, včetně toho hlavního, který je památkově chráněn jsou v dezolátním rozpadajícím se stavu.


fotografie jsou pořízené na film ILFORD PAN-F PLUS 50

Porost houstne víc a víc a území zahradnictví postupně přechází v místo posledního odpočinku.

Kdyby vás zajímalo proč jsou některé hroby dodnes otevřené a hřbitov je již téměř bez známek zdobení a symbolů, tak si přečtěte následující úryvky z článků z deníku Národní Politika.

Lidské hyeny na starém
hřbitově bubenečském 

Nár. Politika 21.2.1937…Pod rouškou noci byly dlouho utajeny zlé skutky zlodějské dvojice, kerá se pro kořist odvážila i na svaté pole a dokonce vnikla do hrobek mrtvých. Jde o hnusný čin, který ukazuje na hroznou mravní zvrhlost, jež se nezastavila ani před místem posledního odpočinku člověka. Pachatelé zločinů, a to 25letý Adolf Snášel, zednický pomocník a jeho společník, 28letý Josef Zajíček, truhlářský pomocník, oba ze Starého města, Kozí ulice č. 36, jsou již v soudní vazbě. Byli zatčeni detektivy a věc vyšetřoval vrch. policejní komisař dr. Suchý. Zjistilo se, že Snášel a Zajíček chodili v noci na starý bubenečský hřbitov ve Školské ulici, kde kradli rozličné součástky a železné věci s hrobů. Ty odváželi na dvoukolovém vozíku přímo k překupníkovi do Holešovic. Prozatím se vyšetřilo, že ukradli 12 kovových křížů, čtyři železné zahrádky, které byly kolem hrobů a celá železná hřbitovní vrata. Když už neměli tam co vzít, vnikli i do hrobů. Co tam všechno uloupili, se ještě přesně nezjistilo. Dosud se ví, že vynesli i železné a plechové zbytky rakví. Detektivům při pátrání byl nápomocen dp, farář Krupka z farního úřadu sv. Gotharda. Vyšetřovaly se také dva případy vniknutí do hrobek rodiny Rádlovy a Euarda Seykera von Letzenu. Pachatelé krádeže pomocí dřevěných kůlů odstranili náhrobní kameny a sestoupili do hrobek….

Nár. Politika 26.2.1937…u překupníka našli detektivové cínový plech z rakví i s nohami a ozdobami rakví. Zjistilo se, že překupník měl na skladě na 400 kg cínových odpadků z rakví…. 

Nár. Politika 2.3.1937
….V neděli dopoledne se podařilo dopadnouti třetího hřbitovního zloděje. Je to 27letý Antonín Felcman, automontér, nar. v   Gotesburgu v Německu a příslušný do Koštěnic, okres Holice. Přiznal se, že krádeže na bubenečském hřbitově spáchal se Zajíčkem a ze dvou hrobů vyvezli 140 kg litiny, 300 kg železa a 160 kg roztrhaného starého plechu. Věci prodali překupníkům za 280 Kč. Krádeže provedli začátkem února a původcen činu byl Zajíček, který Felcmana pozval a tvrdil mu, že hřbitov se ruší. Když pak tam za noci přišli, nalezli na hřbitově otevřenou hrobku a hned do ní vlezli. Jinou hrobku pak společně otevřeli a Zajíček ihned s rakve odštípal plech. Prohlížel prý kosti a hledal zda tam nejsou zuby nebo klenoty. Potom kosti nasypal do kouta hrobky. Když Felcman vylezl ven, Zajíček mu z hrobky podával kov, který pak spolu odvezli na vozíku k překupníkům…. 

Tyto úryvky z novinových článků byly převzaty z webu: vlastafiller.sweb.cz/