Fejkova pískovna

_DSC9285

Bývalá podzemní pískovna

Jedná se o pískovnu z konce 19. století, která svůj účel plnila až do ukončení 2. světové války. Poté sloužila jako sklad ovoce a zeleniny. Její povrchová část byla zavezena sutí z blízkých hal areálu ČKD, které za války čelily bombardování nepřátel. V osmdesátých letech přestala být využívána úplně a její osud byl v rukou lidí, kteří v okolí bydleli a měli zahrádkářské kolonie. To byla do jisté míry její zkáza, jelikož místní usedlíci ji bohužel začali skrze povrchové otvory zavážet komunálním odpadem všeho druhu. A právě spousta nerozkladného materiálu a nejrůznější chemické zbytky mohou za její částečné zamoření.

Dnes je již zabezpečena proti vniknutí a občasně uklízena příznivci přírody a členy geologických spolků.

_DSC8957_DSC8960

Vysekané sloupy ve skále spojené s cihlovými podpěrami.

_DSC9244_DSC8966_DSC8971_DSC8972_DSC8979_DSC8982_DSC8984

Záseky po těžbě ve skalách tvoří společně s vápnem, vlhkostí a plísní úžasné scenérie.
_DSC8985_DSC8991_DSC9007_DSC9012_DSC9016_DSC9020

Jak bylo již zmíněno, část pískovny a hlavně její vstupy jsou zamořeny odpadem, který během let začíná působit toxicky i na okolí.
_DSC9054_DSC9065_DSC9084_DSC9089_DSC9093_DSC9087_DSC9102

Váha z dob, kdy se tu skladovalo ovoce a zelenina. To bílé, žluté, namodralé a dokonce místy i červené je plíseň, která tyto původně vstupní prostory pohlcuje.

_DSC9105_DSC9108_DSC9121_DSC9136

Hlavní sál pískovny tvarovaný cihlovou klenbou.

_DSC9139_DSC9066_DSC9069_DSC9074_DSC9049_DSC9157_DSC9162_DSC9168_DSC9204_DSC9096_DSC9098
Ještě pár fotek za svitu baterky a hurá ven.
_DSC9256_DSC9254_DSC9258_DSC9263_DSC8995