Cihelna v Bažantnici a podzemí Indiánka

Bývalý lom a přírodní památka, kde jsou cenné „výchozy“ hornin

I když se cihelna nachází v Hloubětíně ve svahu směrem do Kbel, tedy na viditelném a frekventovaném místě, nevede k ní žádná značená cesta.
Byla vyhlášena jako chráněné přírodní území v roce 1988. Má rozlohu 4,38 hektaru a jedná se o významnou geologickou lokalitu. Území je tvořeno neobvyklými skalními útvary z pískovců a slepenců.

Z lomu je krásný výhled nejen na přilehlou Prahu 9, ale i další městské části včetně centra.
Přístřeší ve skále jasně říká, že tu cesta z lomu nevede. K cihelně se váže i jedna temná historka. V době, kdy se na jejím území nacházela černá skládka, si tu parta dětí hrála na schovávanou. Jedno z dítek si našlo důkladný úkryt ve staré pohozené lednici. Ta se bohužel zavřela tak, že se chlapec ven již nedostal, a objeven byl až mnohem později. Do debaty, nakolik je tato historka pravdivá, se pouštět nechci, ale slyšel jsem ji od dvou různých „pamětníků“.
Ještě jednou pohled směrem na Kbelskou, teď již při západu slunce.
Les zvaný Bažantnice postupně zahaluje tma.

Podívejme se do podzemního lomu nazývaného Indiánka.

Na území Vysočan, Hloubětína a Proseka se v minulosti hojně těžil pískovec. Důkazem toho budiž další dochované podzemí, jako je prosecká Močálka nebo nedaleká Fejkova pískovna. Toto podzemí není nikterak velké, ale buďme rádi i za takovéto zbylé prostory na území hlavního města.

Okolí vchodu do pískovny je bedlivě střeženo :)