Zatopený kryt-kino tranzit

Další pražský opuštěný kryt civilní obrany

Prostor který sloužil i jako kino se nachází pod dnes již neexistujícími halami bývalé Lokomotivky ČKD. Více historických informaci se mi bohužel dohledat nepodařilo. Jako úkryt ale toto místo sloužit rozhodně už nebude. O jeho stabilitě by se dalo pochybovat, navíc do něj proudí voda a to jak nevyužívanými kolektory tak i odspodu. Je tedy jen další vzpomínkou na zahrabávání se pod zem za minulého „režimu“.

Dnes již jediný přístup přes klesající kolektor.

Úkrytový řád dává tušit, že jsme na místě.

Místnost, kde byl vybudován promítací sál. To ztrouchnivělé jsou staré sedačky, které voda postupně pohlcuje.

Promítací „kabina“.

Písmenka proplouvající celým krytem.

Chodba k „bojovému vstupu“.

Zasypané schodiště s hlavním vstupem.

Na závěr bývalá výměníková stanice na kraji krytu.