Lom, les a rušička na Baních

Sychravý les kolem lomu a bývalá rádiová rušička

Nad pražskou Zbraslaví se nachází místo s rozlehlým lesem označované jako Báně nebo Baně. V kopcích pod ním je stále funkční lom, kde se odstřeluje kámen a zpracovává beton. Lesní zákoutí nad lomem je nepřístupné, a proto je tu příroda ještě opravdu divoká, neposkvrněná odpadky či dalším znečištěním vlivem člověka. Cestičky, kromě těch hlavních pro správu lomu, jsou vyšlapané od divokých prasat a jiné zvěře. Když toto místo ještě navíc zahalí hustá ranní mlha, působí les opravdu magicky.

Kamenolom tu vznikl už kolem roku 1900, kdy se na jeho současném místě nacházelo několik stěn a kámen se tu získával ručně. Množství vzniklých malých lomů se později spojilo v jeden, který je momentálně největším producentem drceného kamene v České republice.
Mlha se pomalu rozplývá a nabízí se nám pohled na celou betonárnu. Omrzlá pojízdná dílna.
Hned vedle lomu se nachází bývalá rušička rádiového signálu. Budova z roku 1953 s malými strážními věžemi sloužila jako zázemí středovlnného vysílače a zároveň jako rušička vysílání Svobodné Evropy.

Dříve tu stávaly dvě 60 metrové antény.
K areálu rušičky patřily kvůli neustálé hrozbě studené války i dva protiletecké kryty. Jeden nedávno odkrytý je ještě krásně zachovalý. V tom druhém už našli přístřeší bezdomovci.
Nad lomem bylo dříve i lesní divadlo, dnes už ho připomínají jen torza laviček.