Stadion Strahov

Všesokolské slety, automobilové závody, legionářská jízda, spartakiády, koncerty…

Výstavba původně dřevěného stadionu začala v roce 1926. Roku 1932 byl modernizován pro IX. Všesokolský slet. Při Zborovských oslavách (oslavy bitvy z 1. světové války) 4. července 1937 se zde s veřejností naposledy rozloučil Tomáš Garrigue Masaryk, když stadion několikrát objel v prezidentském autě značky Praga, mávaje lidu červenobílým šátkem.

Největší návštěvnost zaznamenal areál v červnu a červenci roku 1938, již jako Masarykův státní stadion, u příležitosti jubilejního protiválečného X. všesokolského sletu.

V poválečném období se pokračuje v modernizaci, ale až v roce 1975 vzniká současná podoba, určená pro pořádání Československých spartakiád, trvajících v pětiletých intervalech až do roku 1985. V devadesátých letech tu proběhne několik koncertů, následuje obnovený Všesokolský slet (XII.) za účasti Václava Havla (1994).

Se zánikem spartakiád hřiště o rozloze 63 000 m² zarůstá plevelem, tribuny a zázemí chátrají. Po plánech stadion zbourat nebo zastavět se alespoň plocha hřiště v posledních letech dočkala rekonstrukce v podobě vytvoření 7 fotbalových hřišť klasických rozměrů. Megalomanská konstrukce stadionu však chátrá dále a krom útočiště pro několik servisních a skladovacích firem už jen připomíná dobu, kdy nám tak moc záleželo na prezentaci síly národního systému.

Rozhled z horní části tribuny.Výhled řekněme až na Milešovku? Nahňácanost našeho města. V tomto místě se při západu slunce odehrává krásná hra světel a stínů. Pohled ke stadionu Evžena Rošického. Bývalý vstup z areálu šaten na stadion. Místa po VIP „salóncích“.

Na závěr pohled z ochozu směrem k výdechu a servisnímu středisku Strahovského tunelu s večerní Prahou v pozadí.