Podzemní Velitelské stanoviště

Bývalý kryt pro vedení civilní obrany ČSR

Kryt byl opuštěn roku 1994. Kromě obrany sloužil jako centrální uzel pro telefonní linky z důležitých vojenských objektů v tehdejším ČSSR. Od roku 1994 je opuštěn a dostatečně vyrabován sběrači kovů.

Přesto se ještě něco z původního vybavení najde. Je to poměrně rozsáhlý podzemní prostor a nebýt na zdech namalované šipky směřující k východu, jeden by se tam hned ztratil :)

Celkem zachovalá umývárna, ale na dveřích stojí jasně – Není v provozu.

Tajné spisy z trezorové skříně byly přemístěny na „ošetřovnu“.


Schodiště vedoucí k nouzovému výlezu.

Vyhořelé prostory mají své tajemné kouzlo, i se sebesilnější baterkou je v nich vždy tma.

Na této ošetřovně bych se dnes ocitl již velice nerad.

Tak, tak.

Nádrž na vodu je už také prázdná.