Nádraží Vyšehrad

Nádraží, později výhybna, dnes ostuda v centru Prahy

Tato secesní budova stojí kousek od Albertova přibližně od roku 1905. Nejdříve sloužila jako nádraží nahrazující původní vlakovou zastávku. Ve stanici se na přelomu čtyřicátých a padesátých let nacházely sochy lva, medvěda, vodníka, a dokonce i kašna. Byly zapůjčeny sochařem Karlem Novákem. V roce 2000 si je vyžádali jeho dědici s přislíbením darování kopií – k tomu již nedošlo, což je možná i dobře. Od roku 1960 nádraží přestalo být určeno cestujícím a stalo se pouze výhybnou. Tuto funkci pak plnilo až do roku 2014, v té době byla opuštěna i poslední dopravní kancelář a budova je vydána napospas všem vnějším vlivům.

Objekt je v tak žalostném stavu, že už byly podány návrhy na vyvlastnění objektu městem. Sepisují se petice, opakovaně se různé instituce snaží upozorňovat stávajícího majitele na alarmující stav nádraží. Na budově nalezneme už dlouhá léta vylepeno stavební povolení a plány na zřízení wellness centra s parkovištěm a dalšími komerčními prostory v těsné blízkosti. Kdy a jak se opravdu začne s rozsáhlou rekonstrukcí, ale pořád není jasné.

Tato okna směřují do dnes již zasypaného podchodu, který vedl na druhé nástupiště. Uvnitř je různé zednické nářadí, ale jedná se zjevně jen o nástroje k dalšímu zabednění objektu.

Jedno z mnoha ukotvení venkovních zábran na padající omítku.

Pojďme se ještě podívat na fotografie z ledna 2014, zachycené na film (jeden z pokusů podívat se dovnitř – věřím, že kdyby se mi to kdysi povedlo, mohly být fotografie interiéru mnohem veselejší). I když jsou snímky pořízené filmovým fotoaparátem, jedná se o dobu jen tři a půl roku zpět…!!!


A teď současné fotografie:

Pohled od již těžko rozeznatelného 2. nástupiště, na kterém se nacházela budova hrázděné čekárny. I přesto, že byla památkově chráněna, nechal ji vlastník zbourat.

Snad bude brzy jakýmkoliv způsobem svítat na lepší časy a cestující z hlavního nádraží směrem ven z Prahy nebo opačně se nebudou muset zhnuseně otáčet na druhou stranu výhledu z projíždějícího vlaku.