Toulky kanály II.

aneb stoka pod Palmovkou 

Nepříliš vonící podzemní místo mého města. Větev sběrače E, vedoucí souběžně s Rokytkou v Libni. Vystavěno bylo přibližně v letech 1910–1915 ing. Saffinem.

Bez baterky…

…s baterkou.

Jiná cesta vzhůru.Zbytky čehosi.

Trochu to klouzalo.
Kořen sající „živiny“ na povrch.

Plíseň na podobných místech působí vždy tak trochu magicky.
Vždy když jsem procházel kolem těchto přítoků, cítil jsem se jak při ruské ruletě. Naštěstí jsem přímý zásah přitékajícími splašky nedostal.

Začíná být zima, baterka už slábne a ve stoce se místy zvedá lehká mlha.


Tato část stoky, tvoří zajímavé obrazce.


A teď už ven na vzduch.