Průzkumná štola Radlické radiály

Od roku 2015 hotová štola v blízkosti Zlíchova, ražená za účelem průzkumu podzemí na plánované trase směrem k Jinonicím.

Kvůli aktuální zástavbě už není možné vést tento připravovaný dopravní uzel povrchově městem. Proto bude z více než 2/3 propojovat Zlíchov s Butovicemi pod zemí.

Tato pro veřejnost kontroverzní výstavba má i mnoho odpůrců. Pozastavoval jsem se nad ní v příspěvku souvisejícím s výtopnou Zlíchov. Ta leží v těsné blízkosti průzkumné geologické štoly, která má být v případě finální výstavby radiály rovnou základem tunelu Radlice. O zachování historických budov v jížní části Smíchovského nádraží usilovalo mnoho lidí z řad železničních spolků, obyvatel města, ale i politiků. Investor (Hlavní město Praha) se v tomto kroku bude snažit o zachování výtopny, pokud by však její provozovatelé nekývli na její přestěhování. Nedojde tedy k jejímu srovnání se zemí, avšak její provoz bude muset být dočasně přerušen a historické budovy stabilizovány, aby snesly okolní rušení i podzemní vibrace. Za mě – výtopně přeji určitě hodně štěstí i sil ke zdárnému zvládnutí její budoucnosti.

Ať výstavba napojení na pražský okruh dopadne jakkoliv, my se teď můžeme podívat do 850m dlouhého tunelu i jeho 120m odbočky. Tímto děkuji společnosti Subterra a Magistrátu hlavního města Prahy za umožnění návštěvy.

Sestup do podzemí a začátek štoly.

Díky vyhloubené štole je možné sledovat vliv zásahu člověka na podzemí Dívčích hradů.

Konec štoly na dohled. Při zpáteční cestě si vypomůžu stativem k zachycení více detailů.

120 metrů dlouhá odbočka.

A cesta zpět do hlavní štoly.

Ještě vzdát hold svaté Barboře a zpátky nahoru k Zlíchovu.