Negrelliho viadukt

Procházka po druhém nejstarším pražském mostě.

Negrelliho viadukt (nazývaný též Karlínský viadukt, dříve obecně viadukt Společnosti státní dráhy) spojuje Masarykovo nádraží v Praze přes ostrov Štvanici s Bubny. Je historicky prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a v současné době druhým nejstarším pražským mostem přes Vltavu. Řazeno po proudu, je třináctým pražským mostem

Také je nejdelším železničním a celkově třetím nejdelším mostem v Česku.

Začátek viaduktu leží v části Nového Města spadající do Prahy 8. Nad autobusovým nádražím Florenc tvoří hranici mezi Novým Městem a Karlínem, pak pokračuje územím Karlína přes vltavský ostrov Štvanice do bubenské části Holešovic.

Most je dlouhý 1110 metrů, do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy. Viadukt je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. (zdroj: wikipedia)

Most je v provozu od roku 1850 a momentálně se už připravuje jeho rozsáhlá rekonstrukce. Po té se počítá i s oživením vnitřků oblouků na karlínské straně tak, jako tomu bylo v minulosti. Město by tam rádo mělo kavárny a obchody místo stávajících, z velké části opuštěných, garáží a jiných zaniklých prostorů.

Pojďme se po něm projít směrem od bubenského nádraží a podívat se na výhledy, které nabízí. Kromě těch jsou zachyceny i železniční prvky, které budou po rekonstrukci odstraněny nebo nahrazeny.

Vpravo pokračuje Negrelliho viadukt a vlevo se nachází karlínský viadukt pro přímé spojení Bubnů a Libně, bez nutnosti zajíždět na nádraží.

Stále je tu ještě provoz.

Za autobusovým nádražím Florenc viadukt končí.

Most zachycený z dolní části na jeho karlínské straně.

Dříve byl most v prostoru téměř osamělý, kvůli postupné zástavbě je ale dnes již v těsném obležení.

Tady již jde o karlínský spojovací viadukt (délka 351 m).

V místním Sokolu se zřejmě učí nocleh pod širým nebem.

Začátek spojovacího mostu.

Zpátky na Negrelliho most a směrem k holešovické straně.