Podzemí Višňovka

Kryt pod kbelským letištěm

Pojďme se projít jedním ze dvou válečných podzemí vojenského letiště Kbely, které za druhé světové války sloužily Němcům jako úkryt pro personál letiště.

Vstupní část sahá historicky mnohem dále, byla hloubena lidmi z okolí ve snaze získat jemný písek, stejně jako tomu bylo v nedalekých pískovnách a lomech (Bílý kůň, Močálka, Amerika I. a II.). Až hlavní sál s přilehlými místnostmi a schodištěm k ranveji letiště byl vybudován za války.

Pozůstatek bysty vojáka v německé přilbě. Údajně jich tu bylo dříve víc, ale dnes je stěží rozeznatelná i jen tato jedna.

Vstup do několikrát lomené chodby ústící na povrch letiště.

Brána do jiné dimenze a nebo jen nádrž na vodu…?

Díky výrazně vlhkému prostředí Višňovky se během let nevyužívání schodiště takto zkrášlilo

Než vylezeme na povrch, pojďme ještě projít již zmíněnou bránou do jiné dimenze a vidět svět kolem sebe na chvíli modře.

Tento příspěvek bych rád věnoval Vojtovi a popřál mu, ať mu v nebi stojí metra a vlaky přesně tam, kde by si je vždy přál mít.

R.I.P.