Pragovka – I. část

Výrobní haly automobilového závodu Klementa Gottwalda

Historie značky Praga sahá až do roku 1909. V roce 1945 byly její původní výrobní haly zničeny nálety a firma se přesouvá z Libně do Vysočan. Útočiště nalézá v bývalé továrně Junkers. V roce 1945 je znárodněna, roku 1946 zařazena jako oddělení výroby pod ČKD. Samozřejmě v tomto období musela být přejmenována, a to na Automobilové závody Klementa Gottwalda.

Po roce 1989 byl podnik zprivatizován a začal znovu vyrábět auta a motocykly, návrat se ale nezdařil. V červnu 2006 koupila značku britská firma s úmyslem od roku 2007 vyrábět nákladní vozy se jménem Praga v polském Lublinu. Nynější majitel, Praga Export, s. r. o., má za cíl obnovit výrobu aut značky Praga, abychom se s ní znovu mohli setkávat v silničním provozu. (předloha textu: Wikipedia)

Ať už se to podaří, či nikoliv, je jasné, že na své výrobní místo v pražských Vysočanech se už nevrátí. Dost hal je již ve velice špatném technickém stavu, pozemky pod výrobnami jsou nasáklé oleji a jinými chemikáliemi, takže ani developeři o ně nejeví zájem. Zastavuje se jen východnější část areálu, kudy dříve vedly vlečky a kde sídlily méně „toxické“ firmy. Naopak západnější část je udržována a naleznete v ní několik prodejen a nespočet ateliérů všeho druhu. Celý plac jednoho z pražských brownfieldů je takovou čtvrtí sama o sobě.

Následující fotografie jsou vybrány z několika návštěv za posledních pár let.

Do tohoto zatopeného prostoru, kde se nachází kryt civilní ochrany, se podíváme v druhé části příspěvku. Krom něj navštívíme i další kryty CO a jiná podzemí areálu Pragovky.