Elektrárna a pozdější teplárna, vozovna Centrála

dsc06722

„Ústřední elektrická stanice královského hlavního města Prahy“

Holešovická elektrárna je průmyslový areál ležící v prostoru mezi ulicemi Za Elektrárnou, Partyzánská a řekou Vltavou. V její blízkosti se nachází Holešovické výstaviště a stanice metra Nádraží Holešovice. Elektrárnu vybudovaly Elektrické podniky hlavního města Prahy v letech 1898 až 1900, především jako zdroj elektřiny pro provoz svých tramvajových tratí. V areálu se nacházela tramvajová vozovna.

Elektrárna nedodávala elektřinu jen pro pohon tramvají, ale i pro veřejné osvětlení a soukromníkům. V roce 1925 se začalo s dálkovou dodávkou tepla. Jedním z podnětů byla výstavba budovy Veletržního paláce. V roce 1932 proběhla výstavba prvního napáječe pro Ústřední jatka. V roce 1938 nechalo ředitelství postavit dva obytné domy pro své zaměstnance v ulici U Elektrárny. V letech 1971 až 1975 byla kotelna přebudována na spalování těžkého topného oleje.

dsc06688_2

Zachovalý velín ze 30. let ,včetně původní dlažby a zábradlí.

dsc06608dsc06605dsc06607dsc06610dsc06611dsc06612dsc06614dsc06616dsc06617dsc06618dsc06619dsc06624dsc06630

Díry po parních strojích.
dsc06634dsc06635dsc06638dsc06642dsc06647dsc06650dsc06656dsc06658dsc06662dsc06664dsc06667dsc06676dsc06687dsc06691dsc06696dsc06697dsc06701dsc06705

V areálu byly takovéto komíny původně čtyři.
dsc06715dsc06721dsc06726dsc06729

Vozovna zahájila svůj provoz 2. července 1900. První tramvaje sem byly zavezeny již v noci z 21. na 22. prosince 1899. Sestávala ze tří lodí po pěti kolejích a vešlo se sem 70 tramvají a dalších 15 na remízní kolej. Byly zde také první ústřední dílny. V roce 1907 postavily Elektrické podniky koleje ke zdejším skladům. Po rekonstrukci v roce 1926 byl na nové koleji nejmenší poloměr oblouku v síti pražských tramvají, a to 13,2 metru, tato rarita však zanikla roku 1927 při další přestavbě.

Přestože vozovna byla zrušena a přesunuta do Kobylis, kolejiště v areálu Holešovické elektrárny zůstalo nadále pro nákladní dopravu transformátorů. Během padesátých let bylo kolejiště rušeno, až roku 1955 byly zrušeny i poslední zbytky kolejí a výhybky před elektrárnou. V sedmdesátých letech byla jedna loď vozovny stržena a zbývající významně zkráceny.

dsc06733dsc06738dsc06731

Dnešní, nové teplárenské „vybavení“ s komínem v provozu.

dsc06735
Velká část areálu byla zbořena během likvidace, kromě tří původních komínů zmizela také původní brána pro vjezd tramvají. Zachovalé budovy původní elektrárny jsou od roku 2002 chráněny jako kulturní památka České republiky.

dsc06740