Cementárna a radotínské lomy

Špička, Cikánka, Hvížďalka

V blízkosti cementárny se nachází Radotínsko-chuchelský háj, který v sobě ukrývá krom zmíněné funkční výrobny cementu i několik aktivních lomů.

Radotínská cementárna byla vystavěna v roce 1958. Nebyl to ale první závod na výrobu cementu v Radotíně, jeho předchůdce stál v místech dnešního centra a jeho součástí byly právě přilehlé lomy, které dodávaly vápenec.

Špička je lom, který bude po vytěžení připraven na rekultivaci, spočívající ve vyhloubení prohlubní pro jeho přirozené zatopení.

Profily a etáže lomu zůstanou nezměněny.

Mramorový lom Cikánka vznikl již za raného středověku.

Zde vytěženou hlavní surovinu naleznete například v Chrámu svatého Víta, Národním divadle nebo v metru.

Rokle pod lomem Cikánka – s těžbou se tu již nepočítá.
Vodárna a servisní domek, ať už vypadají jakkoliv opuštěně, slouží dodnes svému účelu. Jen jejich provozovatel se už párkrát změnil.

K okolí lomu na Cikánce dříve patřilo i několik domků. Dnes tu jsou po nich patrná jen sklepení ve svazích.
Při pokusu zachytit lom Hvížďalka jsem na některých místech cítil to krásno pohybu v prostranství, na kterém už léta nikdo nestál.

Lom Hvížďalka byl založen roku 1863, velkého rozvoje se dočkal až po roce 1958, kdy byla v jeho sousedství vybudována zmiňovaná Radotínská (taktéž Lochkovská) cementárna. Na území lomu se nachází nepřístupná přírodní památka Hvížďalka, geologický profil se sběratelskými jámami Joachima Barranda. (paleontolog, který se stal celosvětově známým svým průzkumem geologických útvarů a zkamenělin ve středních Čechách)

Všechny lomy s místem původní cementárny spojovala železniční vlečka vybudovaná v roce 1873. Byla v provozu do roku 1963 a měřila přibližně 3,5 km.

Dnes je většina míst, byť se nacházejí v aktivních lomech, prohlášena za přírodní památky. Po jejich vytěžení a opuštění by mohly dát vzniknout zajímavým a rekreačním místům na kraji hlavního města.