Velitelské stanoviště pod ČKD

Zachovalý kryt CO pod Vysočany.

Pod původní i novější částí areálu ČKD jsem se už pár podzemími proběhl. Tento kryt, který nejspíš sloužil jako velitelské stanoviště, mě ovšem utvrdil v tom, že bych se měl tomuto místu ještě chvíli věnovat. Dole v podzemí je možné dodnes spatřit zbytky původního vybavení krytu. Spousty propagandistického materiálu a artefakty z běžného života sloužících, čekajících na studenou válku nebo politický převrat.

Mezi fotografie je tentokrát vložen přepis úryvků z materiálů nalezených tam dole. Nenechme si tím kazit náladu, ještě před 30 lety to byla přeci součást téměř každého pracoviště.

Kdo i jen trochu oslabuje železnou kázeň strany proletariátu /zejména za jeho diktatury/, ten fakticky pomáhá buržoazii proti proletariátu. V. I. Lenin: Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu.

Otevřeně přiznat chybu, odhalit její příčiny, rozebrat situaci, ze které tato chyba vzešla, bedlivě uvážit cesty k nápravě chyby – to je rys strany, která vážně chápe své poslání, to je známka, že strana koná své povinnosti, to je výchova a školení třídy a potom i masy. V. I. Lenin: Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu.

Za plných třicet let napsal a nadiktoval celkem více než 3.000 prací. Tedy v průměru 100 prací ročně. A ne ledajakých! Prací, které změnily svět, otevřely cestu socialismu z teorie do praktické realizace a dále ukázaly cestu vpřed dělnické třídě celého světa. Bylo to nadlidské vypětí a plným právem lze konstatovat, že V. I. Lenin byl génius.

Pozdrav do Moskvy. I. Soudruhovi Leninovi v Moskvě. Milý súdruh s radostou vás upovedujeme, že slovenský proletariát vyhlásil socialistickú Radovú Republiku. Dovolte nám, aby jsme z příležitosti zasednutia slovenskej revolučnej vlády poslali vřelý pozdrav vám, ako vodcovi medzinárodného revolucneho proletariátu. Nech žije svetova madzinárodná proletarska revolúcia! Nech žije bratstvo všelkeho ludstva! Nech žije III. Internacionála. Rada ludových komisárou Slovenskej Radovej Republiky

VI. (pražská) konference SDDSR se konala v Praze v Lidovém domě (zde byla v roce 1945 zpřístupněna „leninova síň“, která se stala základem muzea V. I. Lenina, otevřeného v lednu 1953) v lednu 1912. Sehrála významnou úlohu nejen v historii bolševické strany, ale měla také velký mezinárodní význam. Upevnila bolševickou stranu jakožto stranu nového, leninského typu. Vyhnala ze stranických řad menševické likvidátory. Bolševici-leninovci dali celému mezinárodnímu dělnickému hnutí příklad důsledného boje proti oportunismu, za jednotu strany na základě revolučních principů.

Světová kulturní organizace UNESCO uvádí Lenina jako nejpředkládanějšího autora na světě! V SSSR je věnována velká pozornost vydávání Leninova díla. Bylo uskutečněno 11.000 vydání jeho prací nákladem 448 milionů výtisků ve 102 jazycích národů celého světa. Jsou na prvním místě co do počtu vydaných knih celého světa v SSSR. 5. ruské vydání spisů V. I. Lenina začal vydávat Institut marxismu-leninismu při UV KSSS v r. 1953-1970. V 55 svazcích obsáhlo více než 3.000 dokumentů. Velmi cennou prací je dvanáctisvazkové dílo: V. I. Lenin – Biografičeskaja chronika.

Z tohoto dnes velmi známého dětského portrétu Vladimíra Iljiče se na nás dívá neobyčejně půvabná dětská tvářička. Ale aby se toto dítě mohlo stát známou tváří vyspělého Vladimíra Iljiče s tak charakteristicky vyklenutým čelem a tak ušlechtilými rysy rtů, aby taková prostota a jasnost génia vyzařovali z jeho slov i činů, k tomu všemu bylo třeba mnoho let usilovné práce nad sebou samým, ale ne pro sama sebe.

Své dětství prožil Voloda Uljanov ve velké a neobyčejně družné rodině, kde se měli všichni navzájem rádi a spojovaly je společné zájmy. Vyrůstal z něho zdravý, veselý a optimistický chlapec, který neúnavně vymýšlel nejrůznější hry a zábavy. Když Voloda vstoupil na gymnázium, rázem se projevily jeho schopnosti a pracovitost.

Díky svému serióznímu poměru k učení, živému zájmu a zvídavosti se stal nejlepším žákem. Na konci každé třídy dostával vyznamenání za prospěch a píli. Na gymnáziu ochotně pomáhal spolužákům a vysvětloval jim obtížné úkoly. V červnu 1887 dokončil Voloda gymnázium. Maturitu složil s vynikajícím prospěchem a jako jediný ze všech absolventů byl vyznamenán zlatou medailí.

Československo-sovětské přátelství v praxi – družba ČKD – závodu Elektrotechnika, Praha a Elektrosila, Lenigrad

Družba našich závodů byla oficiálně zahájena na základě dohody mezi oběma partnery ze dne 25.května 1963. Na vědecko-technické konferenci v Leningradě došlo k dohodě o pravidelné výměně informací a systematické výměně specialistů z obou smluvních stran. Po oficiálním schválení spolupráce příslušnými orgány z čs. a sovětské strany byla zahájena vědecko-technická, odborářská, mládežnická spolupráce, rozvíjené orgány Svazu československo-sovětského přátelství, pod vedením výborů KSČ a KSSS obou závodů. Družba byla zaměřena na řešení hlavních problémů ve vědecko-technické spolupráci, konstrukční, technologické a experimentální výrobě velkých elektrických točivých strojů při zdokonalování konstrukcí a systémů chlazení, zavádění pokrokové technologie ve výrobě, používání nových druhů izolačních materiálů, využití samočinných počítačů v technologické přípravě výroby a v oblasti organizace výroby a řízení.