Staré pekárny Odkolek – II. část

Podzemí a střecha mlýna, pekárenské provozy, novější administrativní budovy a jejich podzemní část

Ještě než budeme pokračovat tam, kde minulá část příspěvku skončila, pojďme se podívat do nejspodnější části mlýna…

Pavouků tu asi pár žije.

Pohled patry nahoru.

Pohled směrem na východ. V pozadí jsou zbytky areálů ČKD a za nimi jižněji přes ulici Kolbenova vykukuje areál novější automobilky Praga (pozůstatky obou lokalit navštívíme v některém z příštích postů).

A nyní už navážeme na minulou část – spojovacím nadzemním průchodem do budovy pekárenského provozu.

Jedna z místností, která se od ostatních liší, zřejmě díky trvale otevřeným oknům…

Pohled do vývodu mohutné “klimatizace”.

Tady už se nacházíme v administrativní budově, ve které navštívíme i bývalé sklepní dílny a na závěr ještě jednu podzemní část areálu.