Jížní kasematy

Nepřístupná podzemní část Vyšehradu

Vyšehrad je nejstarším opevněným hradištěm (zmínky hovoří již o IX. století) na území hlavního města. Není snad v Praze místa, které by za svoji existenci tolikrát změnilo podobu, smysl a neustále se na něj vracel život.

Podzemní kasematy byly v hradbách vybudovány až kolem roku 1742 a měly sloužit k rychlému přesunu vojsk při obraně města. Nikdy však ke svému původnímu účelu nebyly využity. Ovšem vojáci zde pobíhali. Například ti pruští po obvodu podzemí nakladli výbušniny a celou pevnost se tak snažili při svém odchodu zničit. Neúspěšně.

Kromě známých severních kasemat se sálem Gorlice, kde jsou dnes uchovávané sochy z Karlova mostu, jsou hradby poddolovány ještě dalšími chodbami, které nejsou zatím přístupné. V jižních kasematech býval dokonce vybudován provizorní CO kryt. V 90. letech prostory chátraly a během obsazení bezdomovci tu hořelo. V dnešní době to vypadá, že chodby začaly být rekonstruovány, a tak se třeba zanedlouho dočkáme dalších veřejně přístupných okruhů této pevnosti.

Všudypřítomné elektrické rozvody jsou již funkční.

Na závěr ještě prostory východnější části kasemat.

Nejroztomilejší strážce pověstmi opředené tvrze, na jakého může člověk narazit.