Nedodělaný Mozek pražské dopravy

Pozůstatek po Blance. Aneb „Kdy to doděláte, vy šašci“?

Původně plánované řídící multifunkční centrum, kde měli být operátoři policie, hasičů a záchranné služby. Uvažovalo se i o zřízení zázemí pro krizový štáb hlavního města.

Se stavbou se začalo v roce 2014, ale už za dva roky je projekt zastaven a plánovaného dokončení spolu s otevřením tunelu Blanka (září 2015) se nedočkal.

Přímo pod železobetonovým kolosem ústí jedna ze stran Strahovského tunelu.

Nedodělané prostory měly sestávat i z podzemního parkoviště a několikapatrového zázemí pro technické i operativní účely.

Na dokončení si ale tato miliardová zakázka ještě stále musí počkat. Vzhledem k tomu, že dokončený je zatím jen skelet, muselo město vypsat další zakázku na technologické vybavení.

Výhled z oken nadzemní budovy. V popředí je vidět právě plocha několikapatrového podzemního parkoviště s technickými místnostmi z předchozích fotek.

Současné vedení hlavního města slibuje obnovení stavby v tomto roce (2022).

Závěrem pár večerních fotek právě z okolí vyústění ze Strahovského tunelu a Městského okruhu Malovanka.